* 1 tuần hết nóng rát

* 2 tuần hết ợ hơi, ợ chua

* 1 tháng không còn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản

* Duy trì liệu trình thường xuyên trong 3 tháng, giảm tới 90% tái phát.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Liên hệ tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Liên hệ tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Liên hệ tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…